KONKURĒTSPĒJA
augstākā profesionālā izglītība tūrismā, kuras veiksmīga apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma tirgū Latvijā un plašākā mērogā;
KVALITĀTE
iekļauts Eiropas Savienības standartam atbilstošs tūristu gidu zināšanu saturs
UZ NĀKOTNI ORIENTĒTA
studiju programma ir orientēta uz tūrisma nozares nākotnes tendencēm, īpaši izceļot pieredzes gūšanas vadīšanu