Studiju programmas saturs
ĪSUMĀ

Programma pēc būtības ir attiecināma uz informācijas tehnoloģijas nozares projektēšanas apakšnozari, kas pretendē uz zināšanu padziļinātu apguvi modelēšanā un imitāciju modelēšanā. Augstāk minētās prasmes ir noderīgas jebkurā tautsaimniecības nozarē, nodrošinot kā sociālu, tā tehnisku sistēmu analīzes un pilnveidošanas iespējas, izvairoties no voluntāru un intuitīvu lēmumu pieņemšanas. Doktoranti strādā starptautiskās zinātniskas pētniecības grupās Eiropas Savienības 7. ietvara programmas projektos.

Nozares pamatkursi

Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija, Modelēšanas speckurss (atbilstoši pētījuma virzienam), Profesionālā svešvaloda (angļu), Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde, Biznesa informācijas sistēmu modelēšana, Tūrisma sistēmas un reģionālā attīstība, Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana, Sistēmas sociālajās teorijās, Loģistikas informācijas sistēmas un transporta organizācija, Zinātniski-akadēmiskais darbs