Starptautiska zinātniski praktiskā konference"Biosfēras rezervāts: Tad.Tagad.Turpmāk".

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī ticis iekļauts starptautiskajā UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicināja kopā atskatīties uz divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī noklausīties vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R.