HESPI pētnieciskā diskusija. Atskats uz Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV 2014-2017

Ceturdiena, 25. Janvāris

Aicinām ieplānot un apmeklēt kādu no 2018.gada pavasara semestrī plānotajām HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdienām: katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16:00 (izņemot janvāri), lai sarunātos par atklājumiem, problēmām pētniecībā un rastu jaunas idejas kopīgās sarunās starp cilvēkiem, kuriem ir savs redzējums par vietām, lietām, cilvēkiem un procesiem.

Pirmā HESPI pētnieciskās diskusijas tēma: "Atskats uz Valsts pētījumu programmu EKOSOC-LV 2014-2017" 

(Apakšprojektu vadītāji: Dr.oec. Maira Leščevica, Dr.oec. Sarmīte Rozentāle, Dr.pol. Feliciana Rajevska, Mģ. ģeogr. Iveta Druva-Druvaskalne, Dr.oec. Agita Līviņa)

Norises laiks: plkst. 15:00-17:00 

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4- 114.telpa, Valmiera