HESPI pētnieciskā diskusija. „Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībai un uzņēmējdarbības stratēģijām”

Ceturdiena, 26. Aprīlis

Aicinām ieplānot un apmeklēt kādu no 2018.gada pavasara semestrī plānotajām HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdienām: katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16:00, lai sarunātos par atklājumiem, problēmām pētniecībā un rastu jaunas idejas kopīgās sarunās starp cilvēkiem, kuriem ir savs redzējums par vietām, lietām, cilvēkiem un procesiem.

HESPI pētnieks Dr.geogr. Andris Klepers un pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa „Lielo datu iesaiste tūrisma galamērķu pārvaldībai un uzņēmējdarbības stratēģijām”


Līdz ar lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu ikdienas norisēs gan publiski, gan privāti mediji uzkrāj lielu daudzumu dažādu datu, kas daudz precīzāk raksturo tūrisma plūsmu. Iespējams monitorēt, iesaistīt stratēģiskajā plānošanā vai tendenču prognozēšanā tūrisma plūsmas telpisko izplatību, sezonalitāti, uzturēšanās ilgumu, dažādas segmentēšanas pazīmes un citus parametrus. Datu apjoms ir liels, un operatīva to iegūšana, apstrāde un interpretācija prasa noteiktu ieguldījumu, kas arī tiek darīts divu post-doktorantūras zinātnisko pētījumu ietvaros. Kā to izmantot tūrisma nozares attīstībai - par to arī šajā HESPI pētnieciskajā diskusijā.

Norises laiks: plkst. 16:00

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4- 114.telpa, Valmiera