HESPI pētnieciskā diskusija. „Sociālā spēcināšana lauku reģionos”

Ceturdiena, 29. Marts

Aicinām ieplānot un apmeklēt kādu no 2018.gada pavasara semestrī plānotajām HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdienām: katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16:00, lai sarunātos par atklājumiem, problēmām pētniecībā un rastu jaunas idejas kopīgās sarunās starp cilvēkiem, kuriem ir savs redzējums par vietām, lietām, cilvēkiem un procesiem.

HESPI zinātniskās asistentes Anna Broka un Ligita Kūle „Sociālā spēcināšana lauku reģionos”


Diskusijas ietvaros klausītāji tiks iepazīstināti ar ViA ZTC īstenoto Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu “Sociālā spēcināšana lauku reģionos” (SEMPRE). Projekta mērķis ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Galvenās projekta aktivitātes ir sociālo pakalpojumu attīstīšanas un spēcināšanas rīku apzināšana un to ieviešana, vietējā sadarbības tīkla izveide (LEN) un mikroprojektu īstenošana, lai uzlabotu nelabvēlīgā situācijā esošo personu dzīves kvalitāti un veicinātu arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību. Pētnieciskās diskusijas laikā tiks prezentētas projekta īstenotās aktivitātes un rezultāti, runāts par galvenajiem izaicinājumiem sociālo pakalpojumu sniedzēju un sociālo partneru organizatorisko pārmaiņu un inovāciju ieviešanas procesā.

Norises laiks: plkst. 16:00

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4- 114.telpa, Valmiera