Kultūras tūrisma konference:World Tourism Development: Managerial Implications

Pirmdiena, 26. Novembris

Šī gada 20. augustā Vidzemes Augstskola parakstīja sadarbības memorandu ar Pasaules kultūras tūrisma asociāciju. Tā ietvaros ViA kā līdzorganizators piedalīsies 23. Starptautiskā pasaules kultūras tūrisma konferencē: World Tourism Development: Managerial Implications.
Konference norisināsies no 26. līdz 28. novembrim Nacionālajā tūrisma un viesmīlības vadības institūtā, Hyderabad, Indijā.
Aicinām pieteikties konferencei ar ziņojumiem, iesūtot kopsavilkumus līdz šī gada 1. oktobrim. Vairāk informācijas par konferenci atradīsi šeit: http://www.worldculturaltourismassociation.org/con01.htm

1