Pieredzes apmaiņas pasākums Valmierā. Igaunijas uzņēmēju vizīte

Trešdiena, 18. Oktobris

Prezentācija un diskusija par uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Ieskats Latvijas nodokļu politikā, Vidzemes Augstskolas loma reģiona attīstībā.

/Vidzemes Augstskolas dekāns, Aigars Andersons./

 

Valmieras biznesa inkubatora telpās, Valmierā, Purva ielā 12a

Esošie atbalsta instrumenti Latvijā (Valmieras biznesa inkubators, ALTUM programma, pārrobežu un starptautiski projekti, pašvaldību atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības atbalstam.

/Valmieras biznesa inkubatora pārstāvis./

ALTUM Vidzemes reģionāla vadītāja, Olita Untāla.

 

Uzņēmuma SIA “Wunder Latvia” pieredze atbalsta programmu izmantošanā.

/SIA “Wunder Latvia” vadītājs, Ernests Gabrāns./