Rezultātu saņemšana un studiju līgumu slēgšana (maģistri)

Otrdiena, 18. Jūlijs

18. jūlijs (rezultāti pieejami - www.lais.lv, magisti.va.lv )

Studiju līgumu slēgšana 18. – 21. jūlijs, Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4