21 / 06 / 2018

2018. gada 25. oktobrī Vidzemes Augstskola aicina uz starptautisku tūrisms konferencei, kas tiek organizēta Interreg Centrālbaltijas projekta Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED) ietvaros.

1
21 / 06 / 2018

2018.gada 26.-29.jūnijā norisināsies 5.Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiāde. Līdzšinējās norisinājušās Valmierā (divreiz), Daugavpilī un Klaipēdā. Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē piedalās labākie ģeogrāfi no 6 Baltijas reģiona valstīm – Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas. Kopējais dalībnieku skaits būs 44 skolēni, 15 izlašu vadītāji un 4 olimpiādes organizatori. Plānotais olimpiādes ilgums ir 4 dienas.

20 / 06 / 2018

Svinīgā gaisotnē atklāta Baltijas Starptautiskā vasaras skola (BISS) 2018, kas pulcē 25 dalībniekus no tādām valstīm, kā Gruzija, Kirgizstāna, Francija, Ukraina, Turcija, Kazahstāna, Indonēzija, Amerikas Savienotās Valstis un Latvija.  Pasākumā studenti guva pirmo ieskatu tematā „Mediju pratība un demokrātija”.

19 / 06 / 2018

Pirmdien, 25. jūnijā, Vidzemes Augstskolā (ViA) sāksies studentu uzņemšana pamatstudijām 2018./2019. studiju gadam vienotajā pieteikšanās sistēmā www.latvija.lv. Savukārt maģistrantūras studijām pieteikšanās notiks magistri.va.lv. Šogad ViA varēs uzsākt studijas 9 pamatstudiju un 6 maģistra studiju programmās. Pieteikumus elektroniski jāiesniedz līdz 10. jūlijam.

14 / 06 / 2018

No  31.maija līdz 14.jūnijam Vidzemes Augstskolas "Tūrisma organizācijas un vadības" studiju programmas 2.kursa studenti intensīvi strādāja pie praktiskiem risinājumiem Lizdoles ezera un tā apkārtnes tūrisma un atpūtas piedāvājuma attīstībai, kursa "Problēmu risinājumu projekts" ietvaros.

13 / 06 / 2018

25. maijā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas, ģeoloģijas, vides zinātnes profesoru padome, izvērtējot Vidzemes Augstskolas docenta Andra Klepera kvalifikācijas atbilstību asociētā profesora amatam, vienbalsīgi pieņēma lēmumu ievēlēt Andri Kleperu par asociēto profesoru Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas nozares, cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātē.