Pacienti ir apmierināti ar Vidzemes slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

Noslēdzies pētījums par pacientu apmierinātību ar saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Vidzemē, ko īstenoja Vidzemes Augstskola (ViA) sadarbībā ar Vidzemes slimnīcu.

Projekta “Pacientu apmierinātības izpēte un apmierinātības pārraudzības sistēmas modeļa izveide Vidzemes slimnīcā”, mērķis bija izpētīt pacientu apmierinātību ar Vidzemes slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un izveidot pacientu apmierinātības pārraudzības sistēmas modeli.

ViA pētnieku grupa pēc starptautiski atzītas metodes mērīja pacientu apmierinātību ar saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem piecos aspektos – vispārīgā apmierinātība, tehniskā kvalitāte, starppersonu aspekti, komunikācija, ar ārstu un māsu pavadītais laiks. Tika ievākta arī informācija par pētījuma dalībnieku ārstēšanās pieredzi. Aptauja norisinājās no jūnija līdz novembrim internetā un klātienē, kuras laikā tika aptaujāti Vidzemes iedzīvotāji kopumā, kā arī Vidzemes slimnīcas stacionāra pacienti. Pētījuma rezultāti liecina, ka pacientu apmierinātība ar Vidzemes slimnīcā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir virs vidējā līmeņa.

Pētījuma rezultātā tapuši ierosinājumi Vidzemes slimnīcai, kā turpmāk regulāri mērīt pacientu apmierinātības, kā arī zinātniskais raksts, kas plašākai auditorijai tiks prezentēts 12. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA”.

Pētījums tika veikts ar Valmieras pilsētas pašvaldības zinātniskā granta “Pacientu apmierinātības izpēte un apmierinātības pārraudzības sistēmas modeļa izveide Vidzemes slimnīcā” atbalstu.