Par asociēto profesoru Vidzemes Augstskolā ievēlēts Gatis Krūmiņš

26. martā Latvijas Universitātes vēstures nozares profesoru padome, izvērtējot Vidzemes Augstskolas rektora, docenta Gata Krūmiņa kvalifikācijas atbilstību asociētā profesora amatam, vienbalsīgi pieņēma lēmumu ievēlēt Gati Krūmiņu par asociēto profesoru vēstures nozares Latvijas vēstures apakšnozarē Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātē.

Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolā docē studiju kursus “Eiropas vēsture” un “Eiropas politiskā vēsture”, no 2018. gada rudens semestra plānota iesaiste docēšanā jaunajās ViA maģistra studiju programmās “Mediju un informācijas pratība”, “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība”, “Kiberdrošības inženierija”. Krūmiņš aktīvi darbojas arī Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā (HESPI) kā vadošais pētnieks, ir daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors, grāmatu “Deviņu vīru spēks” un “Latvijas tautsaimniecības vēsture” sastādītājs un zinātniskais redaktors. Krūmiņam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības vēsturē un ekonomikā.