Par Vidzemes Augstskolas rektoru ievēlēts vēsturnieks Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulce 28. jūnijā par Vidzemes Augstskolas rektoru atkārtoti ievēlēja Gati Krūmiņu, kurš augstskolu vadīja arī iepriekšējos četrus gadus.

G. Krūmiņš līdz darbam Vidzemes Augstskolā ir vadījis Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, aktīvi iesaistoties Latvijas zinātnes politikā, ir daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors, pēdējo gadu laikā iznākušo grāmatu “Deviņu vīru spēks” un “Latvijas tautsaimniecības vēsture” sastādītājs un zinātniskais redaktors. G. Krūmiņam ir piešķirtas Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības vēsturē un ekonomikā.

“Pēdējos četros gados augstskolā paveicām milzīgu darbu. Veicām strukturālas reformas, esam kļuvuši par zinātnisku institūciju. Esam apstiprinājuši vidēja termiņa attīstības stratēģiju, strādājam pie jaunām, nacionāli un starptautiski aktuālām studiju programmām. Esmu ļoti gandarīts, ka esmu saņēmis atbalstu darbam arī nākamajā periodā, jo lai mēs sasniegtu izvirzītos mērķus, mums ir jādarbojas kā vienotai komandai. Tādā pozitīvā ziņā es pat apskaužu tos studentus, kuri šobrīd pie mums piesakās studijām, jo tā ir lieliska iespēja – zināšanas un prasmes iegūt tik modernā, dinamiskā un radošā vidē”, komentē Gatis Krūmiņš.

Ievēlētais rektors sāks pildīt amata pienākumus pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā.

Rektoru ievēl Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulce, kas ir augstskolas augstākā lēmējinstitūcija. Satversmes sapulcē ir 40 locekļi: pārstāvji no akadēmiskā un vispārējā personāla, kā arī studējošie. Par Gati Krūmiņu nobalsoja 27 no 34 klātesošajiem Satversmes sapulces locekļiem.

Vidzemes Augstskola (ViA) ir valsts augstskola un zinātniska institūcija, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs koledžas, bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņos, pētniecība tiek īstenota ViA struktūrā ietilpstošajos Sociālo, ekonomisko un humanitāro zinātņu institūtā (HESPI) un Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūtā (SSII).

 

Informāciju sagatavoja:
Vera Grāvīte
Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 22076755