Starptautiskās nedēļas ietvaros Vidzemes Augstskolā pulcējas ārzemju vieslektori

Vieslektori no Somijas, Moldovas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Albānijas un Kirgiztānas no 27. novembra līdz 1. decembrim viesosies Vidzemes Augstskolā starptautiskās mācību nedēļas (International Teaching Week) ietvaros.

Iniciatīvas mērķis ir stiprināt ViA sadarbību ar tās partneriem, veicinot gan pieredzes apmaiņu, gan arī, piedāvājot studentiem starptautisku un daudzveidīgu mācību pieredzi.

Šī gada ViA starptautiskās mācību nedēļas tēma ir “Digitālie risinājumi sociālo izaicinājumu pārvarēšanā.” Tā nav izvēlēta nejauši – šādi ViA savā jaunajā stratēģijā ir nodefinējusi galveno zinātnes attīstības virzienu. Par šo tematu visas nedēļas garumā pieredzē dalīsies vieslektori.

Pirmdien, 27. novembrī, ārvalstu pārstāvjus uzrunāja ViA rektors, Gatis Krūmiņš, iepazīstinot dalībniekus ar Vidzemes Augstskolu, tās piedāvātajām studiju programmām, starptautisko darbību, aktuālajiem projektiem, kā arī ar ViA stratēģiskajām prioritātēm un vīziju.

Nedēļas ietvaros, vieslektoriem būs iespēja apskatīt augstskolas ēkas, doties ekskursijā pa Valmieru un tās apkārtni, kā arī apmeklēt dažādus izklaides pasākumus.

Nedēļas otrajā pusē, ceturtdien, 30. novembrī, vieslektori ir aicināti piedalīties, augstskolas organizētajā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20. gadu jubilejas konferencē.

Starptautiskā mācību nedēļa Vidzemes Augstskolā tiek īstenota ES finansēto ERASMUS + projektu ietvaros.

1