Vidzemes Augstskola aicina pieteikties jaunos zinātniekus pēcdoktorantūras grantu konkursa 2. kārtai

Vidzemes Augstskola aicina pieteikties jaunos zinātniekus pēcdoktorantūras grantu konkursa 2. kārtai

Logo ansamblis

ERAFVIAA

Vidzemes Augstskola (turpmāk ViA) izsludina pēcdoktorantu pieteikumu 2. kārtas priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 (turpmāk – SAM MK noteikumi).

Pēcdoktorantu pieteikumu 2. kārtas priekšatlasē aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu jaunie zinātnieki, kas savu zinātnisko karjeru vēlas attīstīt ViA definētajā pētniecības virzienā: digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem. Jaunie zinātnieki, kas kvalificēsies priekšatlasē, varēs pretendēt uz ES struktūrfondu līdzfinansēto “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu”, kas vienam pretendentam sasniedz 133 806 eiro trīs gadu laikā, tajā skaitā atalgojumu 2 731 eiro mēnesī (ietverot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos).

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot viņu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

ViA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības, pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši ViA Stratēģijai 2016. - 2020. gadam, cilvēkresursu attīstības plānam, pētniecības attīstības stratēģijai un programmai, kā prioritāras nosakot izcilības jomas pa nozaru grupām:

  • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves
  • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija
  • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas
  • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas
  • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība
  • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.

ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkurss tiek organizēts saskaņā ar 28.09.2016. ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai. Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludināto atklāto pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumiem šeit.

Priekšatlases dokumenti:

1.pielikums Iesniegums Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei ViA

2.pielikums Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts

3.pielikums Pēcdoktoranta apliecinājums

4.pielikums Atzinums par pētījuma nozīmību

1.pielikums Vērtēšanas kritēriji
 

Papildus informācija:

Atis Kapenieks

ViA Akadēmiskais un zinātņu prorektors

atis.kapenieks@va.lv