Vidzemes Augstskola izsludina starptautisko mācību nedēļu

No 22. oktobra līdz 27. oktobrim Vidzemes Augstskolā (ViA) notiks Starptautiskā mācību nedēļa -“Kur sociālās zinātnes un STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) satiekas” (“Where social sciences and STEM collide”).

Mācību nedēļā tiek aicināti piedalīties ViA sadarbības augstskolu docētāji ar savām lekcijām par dažādām tēmām: tūrisms, mediju un informācijas lietotprasme, stratēģiskā komunikācija, viedās tehnoloģijas un kiberdrošība. Pasākums noritēs angļu valodā.

Paralēli šim pasākumam, ikviens interesents ir aicināts pievienoties starptautiskajai tūrisma konferencei “Izcilības paaugstināšana augstākajā tūrisma izglītībā. Sadarbība starp pedagogiem un nozari” (“Boosting Excellence in Higher Tourism Education. Cooperation Between educators and industry”), kas norisināsies 25. oktobrī.  Savukārt, 26. oktobrī iespējams pievienoties skolotāju konferencei.

Pagājušajā gadā ViA rīkoja Starptautisko mācību nedēļu “Digitālie risinājumi sociālo problēmu pārvarēšanā” (“Digital solutions for overcoming social challenges”). Tajā piedalījās pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Slovākijas, Moldovas, Albānijas, Baltkrievijas un Kirgizstānas.

Starptautiskās mācību nedēļas mērķis ir ļaut bez maksas ikvienam interesentam apmeklēt Eiropā plaši atpazīstamu vieslektoru lekcijas, neizbraucot no valsts.  

ViA ir labi pazīstama ar savu starptautisko profilu, augsti kvalificētu akadēmisko personālu un līdzsvaru starp teoriju un praksi. Tā ir neatkarīga augstākās izglītības un pētniecības iestāde. ViA galvenās kompetences jomas ir – Biznesa vadība, Komunikācija, mediji un pārvaldība, Informācijas tehnoloģijas, Tūrisms un atpūta, Būvniecība, Mehatronika.

 2018. gada Starptautisko mācību nedēļu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus +.