Vidzemes Augstskolu absolvē 60 jaunie speciālisti

Vidzemes Augstskolas Ziemas izlaidumā 18. februārī diplomus par augstāko izglītību saņēma 60 absolventi studiju virzienos Tūrisms un atpūta, Informācijas tehnoloģijas, Biznesa vadība, kā arī Mehatronika un būvniecība.

Maģistra diplomu ieguva 27 absolventi studiju programmās “Biznesa vides vadība”, “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”, “Starptautiskā tūrisma pasākumu vadība” un “Tūrisma stratēģiskā vadība”. Savukārt diplomu par pirmā līmeņa augstākās izglītības vai bakalaura grāda iegūšanu saņēma 33 jaunie profesionāļi studiju programmās “Koka ēku celtniecība un ekobūves”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Tūrisma organizācija un vadība”, kā arī “Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”.

Ziemas izlaiduma tēma - „Gaisma un tumsa”. Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš svinīgajā uzrunā uzsvēra: „Ja jūs neesat bijuši tumsā, tad arī gaismu īsti nevarat novērtēt. Zināšanas ir ļoti ilga un liela investīcija. Mūsdienu pasaulē mēs bieži uzdodam jautājumu, kam tad ir vērtība, un es teiktu, ka zināšanām un prasmēm ir vērtība.”

Ziemas izlaidumā četri studiju programmas “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” studenti saņēma diplomus ar ierakstu par izcilību - Andris Fjodorovs, Anete Raslava, Ilze Saukāne un Toms Vilsons. Starp absolventiem bija arī trīs Vidzemes Augstskolas darbinieki.

Līdz ar 2017. gada Ziemas izlaidumu Vidzemes Augstskolā tika iedibināta jauna tradīcija, dalīties ar absolventu darbiem, no kuriem interesenti var gūt noderīgu informāciju.

Ar Sintijas Kursītes bakalaura darbu “LATVIJAS KĀ TŪRISMA GALAMĒRĶA ATSPOGUĻOJUMS INSTAGRAM PLATFORMĀ” var iepazīties šeit: http://www.va.lv/sites/default/files/kursite_sintija_bakalaura_darbs_201...

Aigara Piņņa kvalifikācijas darbs "ĢIMENES DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRBŪVES PROJEKTS" atrodams šeit: http://www.va.lv/sites/default/files/aigars_pinnis_kvalifikacijas_darbs_...

Vidzemes Augstskola piedāvā studijas sešos studiju virzienos – Biznesa vadība, Komunikācija un mediji, Tūrisms un atpūta, Pārvaldība, Informācijas tehnoloģijas un Mehatronika un būvniecība, kuros ietilpst 16 studiju programmas.