Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

agita.livina[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadībā, Profesionālā saskarsme IT projektos

Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadībā, Profesionālā saskarsme IT projektos

Agnese Dāvidsone
Dr.phil. (PhD)
Komunikācijas, mediju un pārvaldības virziena direktore
Lektore
HESPI pētniece

agnese.davidsone[at]va.lv

26603344

 

Agnija Andersone
Bc.ing.
Administratore

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste

agrita.somase[at]va.lv

26186555

Aigars Andersons
Mg.oec., Mg.sc.comp.
Fakultātes dekāns
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

aigars.andersons[at]va.lv

28233997

 

Aija Cunska
Dr.math.
Lektore

aija.cunska[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Aija Cunska
Dr.math.
Lektore

aija.cunska[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Augstākā matemātika

Augstākā matemātika

Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
Lektors

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Anda Arkliņa
Bc.sc.pol.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste

anda.arklina[at]va.lv

26182266

Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks

andris.klepers[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Vācu valoda I, Vācu valoda II

Vācu valoda I, Vācu valoda II

Anna Broka
Mg.sc.pol.
ZTC projektu zinātniskā asistente
HESPI Zinātniskā Asistente

anna.broka[at]va.lv

27222201

Anta Bukava
Bibliotekāre

anta.bukava[at]va.lv

64207226, 26664430

Āris Aldiņs
Bc.sc.comp.
datorspeciālists

aris.aldins[at]va.lv

26073337

Armands Aivo Astukevičs
mūžizglītības koordinators

armandsaivo.astukevics[at]va.lv

64207227, 22045166

Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILĀS TEHNOLOĢIJAS”
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII pētnieks

arnis.cirulis[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Atis Kapenieks
Dr.phys.
Akadēmiskais un zinātņu prorektors

atis.kapenieks[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Beata Paškevica
Dr.phil.
HESPI pētniece

beata.paskevica[at]va.lv

29456089

Dace Krutova
Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore, lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Dace Krutova
Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore, lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība, Rasēšanas un pro, Būvdarbu organizēšana, vadīšana un tāmēšana, Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli. Būvķīmija, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā, Nozares tiesību pamati un standarti, Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli. Būvķīmija, Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedība) un projektu vadība inženierzinātnēs

Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība, Rasēšanas un pro, Būvdarbu organizēšana, vadīšana un tāmēšana, Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli. Būvķīmija, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā, Nozares tiesību pamati un standarti, Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli. Būvķīmija, Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedība) un projektu vadība inženierzinātnēs

Daina Ķīkule
Komunikācijas un mediju studiju virziena, Pārvaldības studiju virziena un Biznesa studiju virziena speciāliste

daina.kikule[at]va.lv

26182299

Daina Leja
Mg.sc.comp.
Studiju informācijas sistēmas vadītāja-studiju kvalitātes vadītāja

daina.leja[at]va.lv

26182255

Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors

dainis.gelbergs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors

dainis.gelbergs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Būvfizika, Būvkonstrukcijas I, Būvkonstrukcijas II, Būvkonstrukcijas III

Būvfizika, Būvkonstrukcijas I, Būvkonstrukcijas II, Būvkonstrukcijas III

Edgars Jānis Plēģeris
Datorspeciālists

edgarsjanis.plegeris[at]va.lv

Elīna Baranovska 
Mg.sc.tqm.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)

(ilgstošā prombūtnē)

elina.baranovska[at]va.lv

Elīna miezīte
Bc.sc.soc.
Mārketinga projektu vaditāja

elina.miezite[at]va.lv

26858923

Elīna Sokolova Luca
Bc.oec.
Pasākumu organizatore

elina.sokolova[at]va.lv

28698121

Evija Lubņevska
Mg.philol.
Galvenā lietvede-rektora palīdze

evija.lubnevska[at]va.lv

64250841, 25416191

Evita Lantrāte
Mg.sc.comp.
Bibliotēkas direktore

evita.lantrate[at]va.lv

26664430

Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol.
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece

feliciana.rajevska[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Gatis Blūms
Mg.sc.comp
Vecākais programmētājs

gatis.blums[at]va.lv

26484400

Lasīt vairāk
Gatis Blūms
Mg.sc.comp
Vecākais programmētājs

gatis.blums[at]va.lv

26484400

RFID Tehnoloģiju pielietojumi, Sistēmu prasību inženierija, Informācijas sistēmu analīze un izstrāde, Programmēšana II, Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana

RFID Tehnoloģiju pielietojumi, Sistēmu prasību inženierija, Informācijas sistēmu analīze un izstrāde, Programmēšana II, Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana

Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
Rektors
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

gatis.krumins[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

 

Ginta Majore
Dr.sc.ing.
IF FAKULTĀTES DEKĀNE, INŽENIERZINĀTŅU UN IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORE, DOCENTE, PĒTNIECE

(ilgstošā prombūtnē)

ginta.majore[at]va.lv

Ginta Sēne
Mg.oec.
Galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja

ginta.sene[at]va.lv

26681800

Ieva Gintere
Dr.art.
Docente
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI pētniece

ieva.gintere@va.lv

(ilgstošā prombūtnē)

29907813

Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors

ilgvars.abols[at]va.lv

29146232

 

Ilona Budule
Mg.sc.soc.
Informācijas sistēmu administratore

ilona.budule[at]va.lv

64207226, 26664430

Iluta Bērziņa
Dr.oec.
HESPI pētniece

iluta.berzina[at]va.lv

Iluta Kalniņa
Mg.soc.
GALVENĀ BIBLIOTEKĀRE

iluta.kalnina[at]va.lv

64207226, 26664430

Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

ilze.grinfelde[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Ilze Mote
INŽENIERZINĀTŅU UN IT STUDIJU VIRZIENA SPECIĀLISTE

ilze.mote[at]va.lv

28301333

Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
SSII pētniece

inese.birzniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
SSII pētniece

inese.birzniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Izlīdzinošais kurss matemātikā un fizikā, Salāgojumi, pielaides un tehniskie mērījumi, Mašīnu un mehānismu teorija, Mašīnu un mehānismu teorija, Tehniskā mehānika un materiālu pretestība, Materiālu pretestība

Izlīdzinošais kurss matemātikā un fizikā, Salāgojumi, pielaides un tehniskie mērījumi, Mašīnu un mehānismu teorija, Mašīnu un mehānismu teorija, Tehniskā mehānika un materiālu pretestība, Materiālu pretestība

Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
Lektore

inese.ebele[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Inese Taurīte
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre

inese.taurite[at]va.lv

29338768

Inga Grāvele
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre

inga.gravele[at]va.lv

64207226, 26664430

Inguna Bobrova
Kopētāja operatore

kopetava[at]va.lv

64207226

Inita Sakne
Mg.sc.soc.
Finanšu un iepirkumu speciāliste

inita.sakne[at]va.lv

26681800

Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore

iveta.druva[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Iveta Grīnberga
Bc.oec.
Saimniecības pārvaldniece - Saimniecības grupas vadītāja

iveta.grinberga[at]va.lv

26651033

Iveta Putniņa
Mg.paed.
Administratīvā prorektore

iveta.putnina[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

IVETA SKRINDA
Mūžizglītības projektu vadītāja

iveta.skrinda[at]va.lv

28374150

Jana Simanovska
Dr.sc.ing.
SSII pētniece

info[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

janis.bikse[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

janis.bikse[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

IT menedžments, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomikas pamati un loģistika, Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, Klientu vadības sistēmas

IT menedžments, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomikas pamati un loģistika, Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, Klientu vadības sistēmas

Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Docents
HESPI pētnieks

janis.buholcs[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks

janis.kalnacs[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Jānis Kapustāns
Mg.hist.
Lektors

janis.kapustans[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Jānis Kleinbergs
Mg.sc.comp
IT grupas vadītājs

janis.kleinbergs[at]va.lv

29340322

Jānis Rozenbergs
Mg.oec.
Lektors

janis.rozenbergs[at]dome.cesis.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Jānis Rozītis
Ēku pārzinis

janis.rozitis[at]va.lv

29487109

Jānis Šiliņš
Dr.hist.
HESPI pētnieks

29456089

 

Juris Binde
Dr.oec.
Profesors

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Juris Binde
Dr.oec.
Profesors

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana

Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana

Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators

kalvis.zalaiskalns[at]va.lv

28948863

Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
Asociētais profesors
SSII pētnieks

kaspars.osis[at]va.lv

64207227, 28374150

Lasīt vairāk
Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
Asociētais profesors
SSII pētnieks

kaspars.osis[at]va.lv

64207227, 28374150

Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija, Ievads zināšanu pārvaldībā, Programmatūras izstrādes rīki un vides, Mobilās programmatūras inženierija, Mobilās programmatūras inženierija II, Ievads mobilajās tehnoloģijās, Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas, Zināšanu vadības sistēmas

Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija, Ievads zināšanu pārvaldībā, Programmatūras izstrādes rīki un vides, Mobilās programmatūras inženierija, Mobilās programmatūras inženierija II, Ievads mobilajās tehnoloģijās, Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas, Zināšanu vadības sistēmas

Katrīne Kūkoja
Mg.sc.comp.
HESPI direktora asistente
HESPI zinātniskā asistente

katrine.kukoja[at]va.lv

20226754

Kristaps Brigmanis-Briģis
Mg.sc.comp.
SSII zinātniskais asistents
Kristīne Meldere
Bc.oec.
Administratore

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Laura Fišere
Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja

laura.fisere[at]va.lv

64207227, 27867788

Liene Leice
Kopētāja operatore

liene.leice[at]va.lv

64207226

Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

liene.locmele[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Līga Cvetkova
Mg.philol.
HESPI direktora asistente

liga.cvetkova[at]va.lv

(ilgstošā prombūtnē)

29456089

Līga Zariņa
Bc.oec.
Galvenā grāmatvede

liga.zarina[at]va.lv

26681800

Ligita Kūle
HESPI zinātniskā asistente

ligita.kule[at]va.lv

Ligita Melece
Dr.oec.
Asociētā profesore

ligita.melece[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Linda Veliverronena
Dr.phil. (PhD)
Docente
HESPI pētniece

linda.veliverronena[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Madara Narņicka 
Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja

madara.narnicka[at]va.lv

20242590

Maija Sedleniece
Mg.sc.comp.
Lektore

maija.sedleniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece

maira.lescevica[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece

maira.lescevica[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Projektu vadība

Projektu vadība

Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

maira.ore[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Lasīt vairāk
Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1

Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1

Mārīte Nimroda
Mg.psych.
Lektore

marite.nimroda[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Mārtiņš Liberts
Dr.math.
Docents

martins.liberts@va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Mikus Dubickis
Mg.oec.
Eksperts studiju kvalitātes jautājumos

mikus.dubickis[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

Mudīte Tumena
Komandante Zvejnieku ielā 13, Ausekļa ielā 25a

mudite.tumena[at]va.lv

26463367

Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Lasīt vairāk
Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Datorsistēmu administrēšanas pamati

Datorsistēmu administrēšanas pamati

Ojārs Balcers
Dr.phys.
SSII direktors
SSII pētnieks

ojars.balcers[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Fakultātes dekāna p.i., lektors
Darba aizsardzības speciālists

ojars.balins[at]va.lv

64250840, 28301333

Lasīt vairāk
Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Fakultātes dekāna p.i., lektors
Darba aizsardzības speciālists

ojars.balins[at]va.lv

64250840, 28301333

Darba un civilā aizsardzība un PMP, Ekoloģija un vides aizsardzība, Nozares tiesību pamati un standarti, Programmatūras inženierija, Programmēšana (Java) I, Programmēšana (Java) II, Darba un civilā aizsardzība, Darba un vides aizsardzība

Darba un civilā aizsardzība un PMP, Ekoloģija un vides aizsardzība, Nozares tiesību pamati un standarti, Programmatūras inženierija, Programmēšana (Java) I, Programmēšana (Java) II, Darba un civilā aizsardzība, Darba un vides aizsardzība

Oskars Java
Mg.sc.comp.
zinātnisko projektu vadītājs

oskars.java[at]va.lv

28678558

Salvis Poišs
Laborants

salvis.poiss@va.lv

Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore

sandra.brigsa[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Santa Eglīte
Kopētāja operatore

(ilgstošā prombūtnē)

kopetava[at]va.lv

64207226

Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore, pētniece

sarma.cakula[at]va.lv

28653777

 

Lasīt vairāk
Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore, pētniece

sarma.cakula[at]va.lv

28653777

 

Ievads specialitātē, Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē, Statistika inženierzinātnēs, Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde, Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde, Algoritmi un datu struktūras, Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika

Ievads specialitātē, Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē, Statistika inženierzinātnēs, Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde, Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde, Algoritmi un datu struktūras, Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika

Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

sarmite.rozentale[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

selga.goldmane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

selga.goldmane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Cultural Intelligence

Cultural Intelligence

Sintija Deruma
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIECE STUDIJU PROGRAMMĀ „KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA”

sintija.deruma[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Sintija Deruma
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIECE STUDIJU PROGRAMMĀ „KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA”

sintija.deruma[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Ievads informācijas drošībā

Ievads informācijas drošībā

Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente

26182299 (fakultātes kopējais)

Solvita Stalidzāne
Mg.oec
Vecākā lietvede

solvita.stalidzane[at]va.lv

26182255

Svetlana Tomsone
Bc.sc.pol.
Projektu vadītāja

svetlana.tomsone[at]va.lv

26691977

Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Docents

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Tamāra Kalniņa
Komandante Stacijas ielā 22

tamara.kalnina[at]va.lv

26385024

Tatjana Mažāne
Bc.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja

tatjana.mazane[at]va.lv

64250853, 22042022

Valdis Vīksna
Mg.paed., Mg.ing.
Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks, lektors

valdis.viksna[at]va.lv

29423864

 

Lasīt vairāk
Valdis Vīksna
Mg.paed., Mg.ing.
Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks, lektors

valdis.viksna[at]va.lv

29423864

 

Elektriskie mērījumi, Materiālu mācība, Elektroapgāde un elektriskie aparāti, Automātikas elementi, to uzbūve, darbība, pielietošana, Telekomunikācijas

Elektriskie mērījumi, Materiālu mācība, Elektroapgāde un elektriskie aparāti, Automātikas elementi, to uzbūve, darbība, pielietošana, Telekomunikācijas

Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība, Ekoloģija un vides aizsardzība, Energoefektivitāte

Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība, Ekoloģija un vides aizsardzība, Energoefektivitāte

Vera Grāvīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste

vera.gravite[at]va.lv

26182244

Vija Daukšte
Dr.hist.
Asociētā profesore

vija.daukste[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Vija Melbārde
Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Vineta Pūce
Bc.oec.
Starptautisko studiju speciāliste

vineta.puce[at]va.lv

64250853, 22042022

Vineta Silkāne
Mg.psych., Mg.math.
Lektore

vineta.silkane[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Vineta Silkāne
Mg.psych., Mg.math.
Lektore

vineta.silkane[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Komunikācija un sociālā mijiedarbība, Virtuālās vides sociālpsiholoģiskie aspekti

Pētījumu metodoloģija, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Komunikācija un sociālā mijiedarbība, Virtuālās vides sociālpsiholoģiskie aspekti

Zane Kudure
Mg.man.
Lektore

zane.kudure[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)