Mūsu cilvēki

Sarma Cakula
Inese Ebele
Dainis Gelbergs
Lektors
Madara Narņicka
Sabiedrības zinātņu projekta vadītāja
Ieva Zaumane
Lektore
Līga Cvetkova
HESPI direktores asistente