Vidzemes Augstskola

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā:

  • pētnieks – 1 vieta (zinātnes nozare Psiholoģija, apakšnozare Sociālā psiholoģija)
  • pētnieks – 1 vieta (zinātnes nozare Sociālās zinātnes, apakšnozare Vadības zinātnes, pētījuma virziens Uzvedības ekonomika)

Pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei - kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 - vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz pētnieka amatu”; tālr.: 26186555.