VIDZEMES AUGSTSKOLA
izsludina konkursu uz vakanto amatu Sabiedrības zinātņu fakultātē:
docents – 1 vieta (zinātnes nozare Psiholoģija, apakšnozare Sociālā psiholoģija)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 20.01.2019. jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei - kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 - vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.: 26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme 9,26 EUR stundā.