Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājumu iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama Nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk)

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 16. jūlijā.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014. gada 16. jūlijā.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada 29. jūlijam plkst. 13.00

Gads