Profila bilde
Amats
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIECE STUDIJU PROGRAMMĀ „KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA”
Cita informācija

sintija.deruma[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Papildus informācija

Ievads informācijas drošībā