VIDZEMES AUGSTSKOLA

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Komunikācija, apakšnozare Komunikācijas teorija)

  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Vadībzinātne, apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība)

  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Valodniecība, apakšnozare Lietišķā valodniecība)

Pretendentiem uz vakantajiem amatiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma (publicēts 2.novembrī) laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei - kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 - vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.: 26186555.