Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Aprīkojuma iegāde bezvadu interneta attīstībai, zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai projektu ietvaros
ViA 2017/7-10/09-ERAF

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolkumā un tā pielikumos ( skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2017.gada 10.novembrī.

Paziņojums iebietots IUB mājas lapā 2017.gada 10.novembrī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 24.novembrim plkst.13.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

Lēmums

Noslēguma ziņojums

Līgums 1.daļa

Līguma 1.daļas pielikums

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 4.daļa

Līgums 5.daļa

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Telpu uzkopšana ēkās Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10, Valmierā
ViA 2017/7-10/010

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolkumā un tā pielikumos ( skatīt zemāk).

Pazi''nojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2017.gada 10.novembrī.

Paziņojums iebietots IUB mājas lapā 2017.gada 10.novembrī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 24.novembrim plkst.13.15.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

Lēmums

Līgums 1., 3.daļa

Līgums 2.daļa

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde projektu "Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai"un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides moernizācija" ietvaros
ViA 2017/7-10/08-ERAF

Laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde projektu 'Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai" un "Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija" ietvaros, identif. nr. ViA 2017/7-10/08-ERAF

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama atklātā konkursa nolikumā un tā pielikumos ( skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2017.gada 30.septembrī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2017.gada 30.septembrī.

Piedāvājumus iesniegt  līdz 2017.gada 8.novembrim plkst.12.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

Precizējums Nolikumā 13.10.2017

Jautājums/atbilde par 6.daļas tehn.specifikāciju 20.10.2017.

Lēmums

Noslēguma ziņojums

Līgums 1.daļa

Līgums 6.daļa

Līgums 14.daļa

 

+ vairākaizvērt
Iepirkumi no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR
Vidzemes Augstskolas telpu atjaunošana un pielāgošana zinātniskās infrastruktūras attīstībai
ViA 2017/7-10/07

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Vidzemes Augstskolas telpu atjaunošana un pielāgošana zinātniskās infrastruktūras  attīstībai" , identif. nr. ViA 2017/7-10/07.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 25.septembrim plkst.14.00.

Nolikums

Tāme

Kalendārais grafiks

Jautājums un atbilde pretendentiem

Lēmums

Noslēguma ziņojums

Līgums

 

+ vairākaizvērt
Iepirkumi no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR
Vidzemes Augstskolas telpu atjaunošana un pielāgošana zinātniskās infrastruktūras attīstībai
ViA 2017/7-10/06

Vidzemes Augstskola izsludina  iepirkumu "Vidzemes Augstskolas telpu atjaunošana un pielāgošana zinātniskās infrastruktūras attīstībai", identif. nr. ViA 2017/7-10/06.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 28.augustam plkst.14.00.

Nolikums

Tāme

Kalendārais grafiks

Lēmums

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar līgumcenu no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25a, Valmierā
ViA 2017/7-10/05

Vidzemes Augstskola izsludina iepirkumu "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25a, Valmierā", identif. nr. ViA 2017/7-10/05.

Sīkāka informācija par iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama iepirkuma nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 1.augusta plkst. 14.00.

Nolikums

2_pielikums

2_pielikums

3_pielikums

Lēmums

Līgums

Vienošanās nr.1

Vienošanās nr.2

+ vairākaizvērt
Iepirkumi ar paredzamo līgumcenu līdz 10 000 EUR
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība** Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25a, Valmierā
Identif. nr. ViA 2017/7-10/04

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektēšana, saskaņošana un autoruzraudzība** Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25a, Valmierā".

Sīkāka informācija par cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama Cenu aptaujas nolikumā un pielikumos.
Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 10.jūlijam plkst. 13.00.

 

Nolikums

2.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

+ vairākaizvērt
Noslēgtie iepirkumu līgumi
Vidzemes Augstskolas nodrošinājums ar elektroniskajiem sakariem
Identif. nr. ViA 2016/7-10/05
+ vairākaizvērt
Citas iepirkumu procedūras
CENU APTAUJA
Identif. nr. ViA 2017/7-10/02.

Vidzemes Augstskola izsludina cenu aptauju "Ekas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25a, Valmierā".

Sīkāka informācija par cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas kārtību un norisi atrodama Cenu aptaujas nolikumā un pielikumos.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 24. februārim plkst. 13.00.

Nolikums

Lēmums 1. daļa

Lēmums 2. daļa

+ vairākaizvērt
Atklātie konkursi
Informācijas tehnoloģiju sistēmu, programmnodrošinājuma un aprīkojuma iegāde Vidzemes Augstskolas vajadzībām Nr.4

Sīkāka informācija par iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma iesniegšanas kārtību un iepirkuma procedūras norisi atrodama iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (skatīt zemāk).

Paziņojums ievietots Vidzemes Augstskolas mājas lapā 2014.gada 25.aprīlī.

Paziņojums ievietots IUB mājas lapā 2014.gada 25.aprīlī.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 27.maijam plkst.13.00

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums un pielikumi

+ vairākaizvērt