MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētājā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv.

 

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

latviešu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2018./2019. AK.G.

15

STUDIJU ILGUMS

-1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

-2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

UZŅEMŠANA

Uzņemšana no 25.jūnija līdz 10.jūlijam magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī maģistra darba pieteikums un CV (Eiropas forma)

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

NODARBĪBU NORISES LAIKS

Piektdienās no plkst 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.