Karjeras iespējas

Studiju programma palīdz attīstīt prasmes un sniedz zināšanas, kas ļauj būtiski uzlabot Jūsu sekmes, strādājot savā nozarē. Programma sniedz zināšanas modelēšanas jomā, kas ļauj veikt situācijas analīzi un turpmākās attīstības prognozēšanu, tādejādi uzlabojot darba procesu. 

"Studijas SSM man ļāva palūkoties uz procesiem no dažādām perspektīvām, jo kursabiedru vidū bija gan komunikāciju un sociālo zinātņu pārstāvji, gan inženieri un IT speciālisti, kas apvienojumā ar daudzveidīgajiem kursiem bagātināja studiju procesu. Izstrādājot kursa darbus un maģistra darbu, man bija iespēja analizēt norises 

manā darba vietā ražošanas uzņēmumā, nevis tikai no tehniska vai izskaitļojuma aspekta, kā to ikdienā daru darba procesā, bet arī, ņemot vērā cilvēka, vides, sabiedrības ietekmi. Esmu pilnveidojusi situāciju modelēšanas un analīzes prasmes un, pats svarīgākais, paplašinājusi savu redzesloku."

ILZE SAUKĀNE, plānošanas speciāliste

ABSOLVENTI DARBOJAS