STARPDISCIPLINARITĀTE
Studenti studiju procesā apgūst gan inženierzinātnes, gan sociālās zinātnes, jo sociotehnisku sistēmu izstrādē un ekspluatācijā ir nepieciešamas zināšanas gan par cilvēka faktora lomu, gan par modernajām tehnoloģijām.
PLAŠS PIELIETOJUMS
Studējošie iemācās problēmas aplūkot un novērtēt daudzpusīgi. Iemantotās imitāciju modelēšanas prasmes veicina pamatotu lēmumu pieņemšanu un ir izmantojamas plašā darbības sfērā.
DAUDZPUSĪGAS STUDIJU METODES
Studiju procesam raksturīga dažādība. Studenti veic laboratorijas darbus, izstrādā projektus, veic gadījuma izpētes,veido ekspertu paneļus un piedalās diskusijās),spēlē lietišķās spēles, gan individuāli, gan grupās.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – piegādes ķēžu optimizācijas pilnveidošana, darba slodzes plānošana, darba procesu automatizācijas lietderības novērtējums, viedo pilsētu ilgtspējīgas attīstības modelēšana u.c.
MODERNAS LABORATORIJAS
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija, Radiofrekvenciālās identifikācijas laboratorija (RFID); Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija.
STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Studentiem un absolventiem (gada laikā pēc absolvēšanas) ir iespēja doties starptautiskajā praksē uz jebkuru no ES un EEZ dalībvalstīm, kā arī uz Turciju un Maķedoniju.