Karjeras iespējas

"Viss, ko studiju laikā piedzīvoju, bija liels ieguvums, kas attīstīja mani kā personību, un tagad ļauj kvalitatīvāk darboties pasākumu rīkošanas un tūrisma jomās. Visvērtīgākās bija zināšanas tūrisma mārketingā, kuras ļāva man īstenot savu lielu sapni - attīstīt uzņēmējdarbību un piesaistīt savam uzņēmumam klientus. Studijas notika starptautiskā vidē angļu valodā un mazā grupā, kas deva iespēju sajust nozares specifiku un viegli konsultēties ar pasniedzējiem. Bieži veicām dažādus praktiskus uzdevumus, tādējādi nostiprinot iegūtās zināšanas un attīstot pasākumu rīkošanai nepieciešamās prasmes. Turklāt mācību process bija arī aizraujošs, jo notika jaukā kompānijā divās brīnišķīgās pilsētās – Klaipēdā un Valmierā."

LĪGA VANAGA, Ceļojumu aģentūras “Rāmi Travel” īpašniece
 

Pamatojoties uz pētījumu “Tūrisma uzņēmumi un konkurētspējīga vide. Vajadzību analīze un nodarbinātība”, ITEM studiju programma ir veidota tā, lai sniegtu studentiem konkurētspējīgas priekšrocības darba tirgū gan, strādājot kādā uzņēmumā, gan sava privātā uzņēmuma veidošanai. Uzņēmējdarbības prasmes ir tikai vienas no daudzām prasmēm, kas tiek pilnveidotas ITEM studiju procesā. Tūrisma un viesmīlības sektors turpina attīstīties, MICE tūrisms un korporatīvie pasākumi ir tūrisma attīstības politiskās prioritātes. 

Starptautiskā tūrisma pasākumu vadības speciālisti pārzinās un pratīs pielietot pētījumu tehnoloģijas, vadīt starptautiskus tūrisma pasākumus reālajā un virtuālajā vidē, iegūt un atbilstoši izmantot finanšu resursus un mārketinga pieredzi konkurētspējas paaugstināšanai. 

Starptautiskā tūrisma pasākumu vadības specialitātes absolventi spēs attīstīt nacionālā un reģionālā tūrisma pakalpojumu eksportu, veicināt MICE tūrisma biznesu konferenču centros, izmitināšanas vietās, izmitināšanas uzņēmumu ķēdēs un pašvaldību teritorijās un citos tūrisma galamērķos.