Programma, kuras absolventi iegūst kopīgu divu valstu universitātēs izdotu maģistra grādu!

ITEM (International Tourism Events Management) studiju programmas mērķis ir sagatavot kompetentus un radošus jaunos ekspertus ar progresīvām starpdisciplinārām zināšanām par starptautisku tūrisma pasākumu vadību, veicinot prasmi plaši izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences un individuālās spējas, kas nepieciešamas tūrisma un pasākumu organizēšanas izaicinājumiem nākotnē.

Studiju programma tiek īstenota kopā ar Klaipēdas Universitāti. Tās veidošanā piedalījās Mančesteras Metropolitan universitāte Lielbritānijā, Starptautisko tūrisma ekonomikas pētījumu centrs CISET Itālijā, Igaunijas Tūrismu un viesnīcu vadības skola, kā arī Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija.

Lielākie studiju ieguvumi ir starptautiskā pieredze (vienā grupā apvienojas studenti no Latvijas, Lietuvas un citām valstīm), iespēja mācīties no profesionāliem pasniedzējiem – savas jomas ekspertiem, kā arī mūsdienu uzņēmējdarbības videi aktualizēts studiju saturs. Studiju valoda ir angļu.

Strādāt ITEM studiju programmā ir aizraujoši, jo tajā studē studenti ar dažādu pieredzi iepriekšējās studijās un atšķirīgu starpkultūru komunikāciju, kas ir reizē liels izaicinājums gan docētājam, gan studentam.
Ar studiju grupu konsultāciju moduļu palīdzību studenti apgūst prasmes, kā konsultācijas izveidot par biznesa pakalpojumu. Šajā studiju kursā darbs notiek 3-4 studentu lielās grupās, katrai grupai izstrādājot konsultācijas uzdevumu kādam konkrētam uzņēmumam, noslēgumā iepazīstinot uzņēmuma pārstāvjus ar izstrādāto risinājumu.
Profesore Agita Līviņa
Tūrisma un atpūtas studiju virziena docētāja
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

maģistra grāds tūrisma un atpūtas vadībā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2023. gada 10.aprīlim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU MAKSA 2018./2019. AK.G.

2660 EUR (kopējā studiju maksa EUR 3990)

STUDIJU VALODA

angļu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2018./2019. AK.G.

-

STUDIJU ILGUMS

1,5 gadi (3 semestri). Pirmais semestris Klaipēdā**, otrais semestris – Valmierā, un trešais – izvēloties maģistra darba vadītāju un prakses vietu

** No 25.septembra līdz 6.oktobrim un no 6.novembra un 17.novembrim

PAPILDUS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Angļu valodas zināšanas apliecinošs dokuments atbilstoši uzņemšanas noteikumu prasībām, CV (Europass forma)*

*Europass CV formas aizpildīšanas norādījumi.

Studiju programmas laika plāns

ITEM studiju plāns tiek īstenots divās valstīs: rudens semestris  Klaipēdas Universitātē*, pavasara – Vidzemes Augstskolā**. Trešajā semestrī notiekošo praksi var veikt jebkurā valstī, savukārt maģistra darba izstrādi studenti var īstenot vienā no divām augstskolām pēc izvēles.

*  25.09. -  6.10.2017.  /  06.11.-17.11.2017.
** 05.-10.02.2018.  /  12.-17.03.2018.  /  09.-14.04.2018.  /  07.-11.05.2018.

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

Valsts pārbaudījuma vērtējums - 40%;

vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā - 60%.

Videoieskats par studiju programmu
Studiju programmas izstrādātāja Dr.geogr. Andris Klepers stāsta par studiju programmas mērķiem, saturu un būtiskākajām studiju programmas priekšrocībām.