KONKURĒTSPĒJĪGAS ZINĀŠANAS
IKT un jaunāko Eiropas tūrisma un pasākumu vadības sasniegumu un tendenču izmantošana studiju kursos, kā arī personīgo prasmju un spēju attīstīšana.
INTERNACIONALIZĀCIJA
Studijas angļu valodā un starptautiska studiju vide – docētāji un kursa biedri no dažādām valstīm.
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Nozares problēmu gadījumu risinājumi un veiksmes stāstu analīze. Viespasniedzēji ir nozarē atdzīti profesionāļi – pasākumu aģentūru vadītāji, festivālu un pilsētas svētku organizētāji, mārketinga speciālisti.
TĪKLOŠANĀS
ViA ir platforma darba devējiem, jaunu talantu meklētājiem/profesionāļiem un studentiem. Mums ir savu nozares absolventu tīkls jau 20 gadu garumā, kā arī sniedzam rekomendācijas par saviem studentiem.
PERSONISKĀ ZĪMOLVEDĪBA PROFESIONĀLAI PILNVEIDEI
Darbības plāns karjeras mērķu sasniegšanai.
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja strādāt pie savu līdzšinējo iestrāžu pilnveides, piemēram - eksporta potenciāls Latvijas tūrisma pasākumiem, burāšanas galamērķu zīmolvedība, izmantojot pasākumus, cenu politiku nosakošie faktori sporta pasākumos, kāzu tūrisms u.c.