STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

Programmas starpdisciplinaritāte: programmā tiek piedāvāta tāda zināšanu un prasmju kombinācija, kas nodrošina studējošajiem plašas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu komunikācijas tendencēm un aktuālajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā.

Programmas praktiskā ievirze: apgūtās zināšanas nekavējoties iespējams pielietot profesionālā darbā, lai ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību studējošo pārstāvētās organizācijas un institūcijas veiksmīgi sasniegtu savus mērķus.

Inovatīvas studiju metodes: Programma balstās uz stratēģisko spēļu, simulāciju u.c. inovatīvu metožu izmantošanu, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

maģistra grāds sociālajās zinātnēs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2023. gada 31. decembrim

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA

Sabiedrības pārvaldes vadītājs

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

 latviešu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2018./2019. AK.G.

15

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

UZŅEMŠANA

Uzņemšana no 25.jūnija līdz 10.jūlijam magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī maģistra darba pieteikums un CV (Eiropas forma)

NODARBĪBU NORISES LAIKS

Piektdienās no plkst 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45