Kāpēc studēt "Stratēģisko komunikāciju un pārvaldību"?

Programma apvieno praktisko darba pieredzi, ko var iegūt, piedaloties studentu problēmu risināšanas konsultāciju projektos. Tajās tiek izmanto tādas novatoriskas mācību metodes kā stratēģiskās spēles un simulācijas. Tas nodrošina, ka studenti praksē var pielietot savas teorētiskās zināšanas.

Pašreizējais un starpdisciplinārais studiju saturs sniedz zināšanas par stratēģiskās komunikācijas nozīmi valsts drošības stiprināšanā. Tas izceļ kognitīvos procesus un lēmumu pieņemšanu individuālā un grupu līmenī. Programmas pārvaldības kursi nodrošinās zināšanas par mūsdienīgām un inovatīvām valsts pārvaldes praksēm.

Starptautiskā akadēmiskā komanda un vieslektori, kas nodrošina daudzkultūru studiju pieredzi komunikācijas nozarē.