VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".


Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta virtuālajai realitātei un mobilajām tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz straujo attīstību, virtuālā realitātes tehnoloģijas joprojām ir sākuma stadijā. Profesionālās maģistra studijas piedāvā plašas zināšanas, koncentrējoties uz galvenajām mobilo tehnoloģiju un virtuālās realitātes jomām. Studenti mācās ar profesionāļiem no virtuālās un mobilās tehnoloģijas nozares, kā arī pētniekiem, kas strādā šajā jomā. Studentiem, kas absolvē studiju programmu, ir izpratne par aktuālajiem nozares jautājumiem, prasmes un pieredze, lai veicinātu novatoriskus risinājumus. Studiju laikā studentiem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes un izstrādāt savus individuālos studiju darbus virtuālajā un paplašinātās realitātes un mobilo tehnoloģiju laboratorijās ar modernām iekārtām.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.


Vairāk informācijas: arnis.cirulis@va.lv.

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās ar specializāciju virtuālajā realitātē un viedajās tehnoloģijās

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas 

STUDIJU VALODA

latviešu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2018./2019. AK.G.

15

STUDIJU ILGUMS

1.5 gadi (3 semestri)

LEKCIJU NORISE

Katru otro nedēļu ceturtdienās no plkst. 17:30, piektdienās no 9:00 un sestdienās no 9:00.

 

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Personas ar iepriekš iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pilna laika studijās pabeidzot vismaz četrus gadus ilgu studiju programmu IT, IKT vai līdzīgā jomā.