Valsts līmeņa pētījumi
Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV
Reģionālie pētījumi
Profesiju pētījums
Starptautiskie pētījumi
Latvijas tūrisma intelekts