5G tehnoloģiju sniegto sociotehnisko iespēju analīze un piedāvājuma izstrāde viedās pilsētvides un pētījumu projektu attīstībai

Zinātniskā projekta mērķis un uzdevumi:

Pētniecības un inovāciju projektā plānots izpētīt 5G tehnoloģijas izmantošanas perspektīvas t. s. viedo pilsētu pilsētvides veidošanā.

ViA Sociotehnisku sistēmu inženieriju institūts (SSII) piedāvā pētījumu sociālo vajadzību un kultūras un izglītības 5G digitālajiem un radošiem risinājumiem projekta teritorijā. 5G tehnoloģija, kurā pašlaik būtiski investē mobilie operatori, var sniegt ievērojamu pienesumu Valmieras un pieguļošo novadu ekonomiskajām aktivitātēm. Tehnoloģija paver jaunas iespējas arī kultūras un izglītības jomā. Šis multidisciplinārais pētniecības projekts un tēmas padziļināta izpēte dos ieguldījumu, lai noteiktu iespējamo kopējo pētniecības, pielietojamo  projektu un attīstības virzienu prioritātes, t. sk. iespēju un prakses analīzi un konsultācijas ar kādu no 5G tīklu operatoriem.

 

Projekta vadītājs: ViA pētnieks, dr.phys. Ojārs Balcers, ojars.balcers@va.lv

 

Iesaistītās personas:

ViA asoc.profesors Kaspars Osis

Mg.sc.comp. Mārtiņš Janševskis

Dr.art. Ieva Gintere

 

Projekts tiek izstrādāts ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu

 

Projekta budžets: 10 000 EUR

Realizācijas laiks: 2018. gada aprīlis-decembris

 

Projekta pieteikums

 

 

 

5G mākslas datorspēles izveide, plānotās publikācijas:

Gintere, I. (2019). A New Digital Artgame. The Art of the Future. International Scientific Conference “Society, Integration, Education”, SIE-2019 Proceedings. Rēzekne Academy of Technologies. ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629.

 

Gintere, I. (2019). Cross-cutting Edugame and Artgame: Towards a New Digital Game of Contemporary Aesthetics. Rural Environment. Education. Personality, Proceedings of Latvia University of Life Sciences and Technologies, 12. Jelgava: LLU. ISSN 2255-8071, electronically ISSN 2255-808X.