Lietu Interneta elementu dinamiska trīsdimensiju vizualizācija papildinātās realitātes režīmos āra apstākļos

PD

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītājs: ViA asoc.prof. Arnis Cīrulis

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/105

Pētījuma mērķis: risinājuma izstrāde lietu Interneta elementu vizualizācijai āra un iekštelpu apstākļos, kur attālumi līdz objektam ir virs pieciem metriem. Pētījuma pamatrezultāts ir nodrošināt dinamisku un animētu trīsdimensionālo (3D) datormodeļu attēlošanu papildinātās realitātes režīmā, neizmantojot tradicionālos vai attēlu bāzētos marķierus.

Projekts uzskatāms par rūpniecisko pētījumu, kā rezultātā tiks radītas metodes un risinājumi nozīmīgas funkcionalitātes sasniegšanai, integrējot papildinātās realitātes tehnoloģijas lietu Internetā. Galvenās inovāciju darbības ietvers sekojošus uzdevumus un metodes:


1.    padziļinātu iekštelpu un āra apstākļu papildinātās realitātes tehnisko risinājumu, programmatūras un algoritmu analīzi un izvērtēšanu;

 •     līdzšinējā pasaules prakse un pielietojumu apgabali;
 •     lietu Interneta vizualizācijas nepieciešamība un ieinteresēto nozaru pamatojums;
 •     tehnoloģisko ietvaru izvērtēšana loģiskās un fiziskās struktūras nodrošināšanai;
 •     satura tipu klasifikācija un interaktivitātes līmeņu izvēle;

2.    funkcionālā modeļa izstrādi uzlabotai papildinātās realitātes pieejai dažādos režīmos ar paaugstinātu precizitāti un veiktspēju;

 • funkcionālo modeļu izstrāde potenciālajiem papildinātās realitātes risinājumiem;
 • piemērotākās pieejas izvēle, balstoties uz praktiskiem testiem;
 • emulatora un imitācijas modeļa izstrāde daudzobjektu dinamiskai videi;

pieejas verifikācija un validācija; robežu testēšana un rezultātu apkopošana;
3.    papildinātās realitātes risinājuma prototipa izstrādi lietu Interneta elementiem;

 • fiziskās struktūras konstruēšana;
 • pamatietvara programmatūras izstrāde;
 • video kadru un 3D modeļa projekciju apvienošana;
 • daudzobjektu funkcionalitātes implementēšana;
 • animētu, dinamisku 3D objektu implementēšana;

4.    prototipa funkcionalitātes pielāgošanu un aprobāciju dažādās vidēs  un režīmos, piem., pilsētvides plānošanā, medicīnā, loģistikā, medicīnā, virtuālai līdzdalībai sporta pasākumos, izglītojošām tūrisma un vēstures interaktīvām vidēs un industriālajā apmācībā;

 • 3D objektu intelekta nodrošināšana mijiedarbībai un informācijas apkopošana starpdisciplināro aspektu respektēšanai;
 • prototipa elementu datubāzes un starpformātu definēšana;
 • vides scenāriju izstrāde un prototipa aprobācija.

 

Projekta realizācijas gaita un īstenotās aktivitātes:

1.1. Līdzšinējā pasaules prakse un pielietojumu apgabali.

1.2. Lietu Interneta vizualizācijas nepieciešamība un ieinteresēto nozaru pamatojums.

1.3. Tehnoloģisko ietvaru izvērtēšana loģiskās un fiziskās struktūras nodrošināšanai.