Sociālā spējināšana reģionos (SEMPRE)

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta vadītāja: Madara Narņicka

Pētījuma dalībnieki: Kaspars Osis, Maira Leščevica, Feliciana Rajevska, Sarma Cakula, Ligita Kūle, Hanna Mihailova, Anna Broka.

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2016-02/2019.

Projekta mājaslapa

Projekta atbalsta blogs

 

Interreg logo

 

Sampre logo