Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā

1

 

Projekta mērķis ir uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, specifiskais mērķis Nr. 2 “Integrācija/ legālā migrācija”, aktivitāte Nr. 7 “Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”

 

Īstenošanas laiks: 2017.g. 1.augusts – 2018.g. 31.decembris

Kopējais budžets: EUR 162 487,03

Projekta numurs: PMIF/7/2016/1/02

Mērķgrupa: Latvijas masu mediju pārstāvji (žurnālisti un redaktori).

Sadarbības partneri:

SIA Izdevniecība „Rīgas Viļņi”

AS „Radio SWH”

Akciju sabiedrība „TV Latvija”

 SIA „Vidzemes televīzija”, Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”

Latvijas Televīzija

SIA „Cēsu Druva”

SIA LETA

Biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

 

Studiju virzieni: Komunikācija un mediji

 

Kontaktinformācija: Katrīne Kūkoja, katrine.kukoja@va.lv.

 

Projektā iesaistītās personas:

SZF lektore, HESPI pētniece Agnese Dāvidsone

SZF docents, HESPI pētnieks Jānis Buholcs

SZF lektore Liene Ločmele

SZF lektore Vineta Silkāne

SZF docente Solvita Denisa-Liepniece

SZF lektors Jānis Kapustāns

SZF docents, HESPI pētnieks Gatis Krūmiņš

Administratīvā prorektore Iveta Putniņa

Galvenā finansiste Ginta Sēne

Juriste-personāla speciāliste Agrita Šomase

Sabiedrisko attiecību speciāliste Vera Grāvīte

Vecākais sistēmu administrators Nauris Metlāns

Zinātniskā viesasistente Elīna Sokolova-Luca

 

Galvenās aktivitātes:

1)  izveidot un ieviest mediju satura vadības sistēmu: mediju darbinieku apmācību vajadzību novērtējums, apmācību plāni, ētikas kodekss, redakcionālās vadlīnijas;

2)  izstrādāt un īstenot apmācības programmu trim dažādām grupām katrai 24 akadēmisko stundu apjomā;

3)  īstenot mediju pārstāvjiem ārvalstu pieredzes apmaiņu par Eiropas mediju praksi trešo valstu pilsoņu atspoguļošanā;

4)  radīt un izplatīt mediju saturu, kas apliecina projektā izveidotās satura vadības sistēmas pielietojumu;

Informācija par projekta aktivitātēm:

Apmācības

22 / 09 / 2017 Vidzemes Augstskola sadarbībā ar medijiem palīdzēs kvalitatīvāk vēstīt par trešo valstu pilsoņiem Latvijā (preses relīze). Vairāk šeit 

08 / 02 / 2018 Noticis pirmais diologu cikls ar projekta partneriem. Vairāk šeit.

21 / 02 / 2018 Uzsākts mediju profesionāļu dialogu cikls par migrācijas un trešo valstu pilsoņu atspoguļojumu medijos (preses relīze). Vairāk šeit un šeit.

21 / 03/ 2018 Vidzemes Augstskolā turpinās tikšanās ar projekta partneriem. Vairāk šeit.

21 / 03/ 2018 Vidzemes Augstskola aicina žurnālistus un redaktorus apmeklēt lekcijas projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā” ietvaros.Vairāk šeit.

05/ 04/ 2018 Noslēdzies projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā” apmācību cikls žurnālistiem un redaktoriem. Sertifikātus saņems 13 žurnālisti un 8 redaktori. Vairāk šeit.

Mācību vizīte Vācijā, Bonnā

17/ 04/2018 Latvijas mediju pārstāvji Vācijā izzina aktualitātes mediju nozarē. Vairāk šeit un šeit.

07/ 05/2018 Latvijas mediju pārstāvji Vācijā izzina aktualitātes mediju nozarē (preses relīze). Vairāk šeit un šeit.

Apmācības

18/08/2018 noslēgušās apmācības Ventspilī, kurās sertifikātus ieguvuši 5 mediju pārstāvji. 

22/10/2018 19.un 20. oktobrī Cēsīs projekta “Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā” (PMIF/7/2016/1/02) ietvaros notika dialogu cikls redaktoriem un žurnālistiem. Vairāk šeit.

29/10/2018 27.oktobrī Cēsīs noslēdzās projekta “Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā” (PMIF/7/2016/1/02) apmācību cikls žurnālistiem un redaktoriem. Pirms tam apmācības notika Rīgā, Valmierā un Ventspilī! Vairāk šeit.

Galerijas:

05 /05/ 2018 Mediju profesionāļu dialogu cikls par migrācijas un trešo valstu pilsoņu atspoguļojumu medijos. Apskatīt šeit.

05 /05/ 2018 Projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" pieredzes apmaiņas brauciens Vācijā. Apskatīt šeit.

 

Projekta aktivitātēm var sekot arī Vidzemes Augstskolas sociālajos medijos: Facebook , Twitter un Draugiem.lv.