Nordplus tīkls Ekoteknord

 

Projekta mērķis ir veicināt studentu un docētāju mobilitāti biznesa, IT, inžinierzinātņu, loģistikas, komunikācijas un mediju jomās, kā arī veicināt sadarbību ar uzņēmumiem studentu prakšu nodrošināšanā, organizējot uzņēmumu vizītes un vieslekcijas no uzņēmumu pārstāvjiem.

Projekta veids: Nordplus augstākā izglītība

Īstenošanas laiks: 01.09.2016. – 30.06.2017.

Kopējais budžets: NA

Galvenās aktivitātes:

  • Studentu un docētāju mobilitāte;
  • Intensīvās programmas;
  • Attīstības projekti.

Sadarbības partneri:

Studiju virzieni: Informācijas tehnoloģijas, komunikācija un žurnālistika, bizness

Sīkāka informācija: www.ekoteknord.nu            

Projekta vadītājs ViA: Katrīne Reima

E-pasts: katrine.reima@va.lv                      

Tel.: +371 64250853

ViA iesaistītais personāls: Maira Leščevica