Melece, L., Lakovskis, P. (2017) Eco-system services and social innovations in rural areas

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(51), pp. 305-312. ISSN: 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2017/51/S20.079

Indeksēts SCOPUS datu bāzē.

+ vairākaizvērt
Melece, L., Hazners, J. (2017) Factors influencing Latvian small and medium enterprises towards eco-innovation

Engineering for Rural Development, 16, pp. 1466-1473. ISSN 1691-5976. DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N333

Indeksēts SCOPUS datu bāzē.

+ vairākaizvērt
Melece, L., Brizga, J., Gaugere, K., Ernsteins, R. (2017) Household food waste management problems in Latvia

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(53), pp. 457-464, ISSN: 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2017/53/S21.055.

Indeksēts SCOPUS datu bāzē.

+ vairākaizvērt
Priekulis, J., Vartukapteinis, K., Melece, L. (2017) Costs of liquid manure transportation and incorporation using mobile transport aggregates

Engineering for Rural Development, 16, pp. 1474-1479. DOI: 10.22616/ERDev2017.16.N334

Indeksēts SCOPUS datu bāzē. Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Ratniece, D., Cakula, S. (2016) Solving the problems of linguistically diverse the 1st year university student`s using digital learning

Communication, Management and Information Technology: International Conference on Communication, Management and Information Technology (ICCMIT 2016), Itālija, Cosenza, 26.-29. aprīlis, 2016. Leiden: CRC Press/Balkema, 2017, 565.-572.lpp. ISBN 978-1-138-02972-9. e-ISBN 978-1-315-37508-3.

Indeksēts SCOPUS datu bāzē

+ vairākaizvērt
Rozentāle S., Andersons A. (2017) Indicators affecting Vidzeme Region Smart Development

Environment. Technology. Resources, Rezekne, Latvia. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. Volume I, 240-245. DOI: 10.17770/etr2017vol1.2604

Indeksēts SCOPUS datu bāzē. Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Vaeliverronen L., Kruzmetra Z., Livina A., Grinfelde I. (2017) Engagement of Local Communities in Conservation of Cultural Heritage in Depopulated Rural Areas in Latvia

International Journal of Cultural Heritage, 2, 13-21, ISSN: 2367-9050

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Veidemane K., Ruskule A., Strake S., Purina I., Aigars J., Sprukta S., Ustups D., Putnis I., Klepers A. (2017). Application of the marine ecosystem services approach in the development of the maritime spatial plan of Latvia

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 13, (1). 398-411

+ vairākaizvērt
Krūmiņš G. (sast.) (2017) Latvijas tautsaimniecības vēsture

Jumava, Rīga, 2017

+ vairākaizvērt
Līviņa A., Turlajs J., Druva-Druvaskalne I., Valtenbergs V. (2017) Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstības salīdzinājums

Latvijas Universitātes 75.ikgadējās zinātniskās konferences "Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne" referātu tēzes, Rīga: Latvijas Universitāte, 2017, 390. lpp., 235. - 237. lpp.

+ vairākaizvērt
Rozentale S., Livina A. (2017) Qualitative Assessment in Higher Education

International Journal of Education and Learning Systems, 2, 39-46. IARAS Pub. ISSN: 2367-8933

Pilns teksts pieekams šeit.

+ vairākaizvērt
Smaļinskis J., Līviņa, A. (2017) Dabas parkam “Abavas senleja” - 50

Vides Vēstis. Vasara 02/2017. 26-29.lpp. ISSN 1407-2939

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Veidemane K., Ruskule A., Strake S., Purina I., Aigars J., Sprukta S., Ustups D., Putnis I., Klepers A. (2017) Application of the marine ecosystem services approach in the development of the maritime spatial plan of Latvia

International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management , Volume 13, 2017 - Issue 1, https://doi.org/10.1080/21513732.2017.1398185

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Veliverronena L., Grīnfelde I., Smukā I., Līviņa A., Smaļinskis J., Vasile R., Krūzmētra Ž., Buholcs J. (2017) Nemateriālais kultūras mantojums pasākumos. Padomnieks pasākumu rīkotājiem

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, 2017. ISBN 978-9984-633-37-4

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Karaseva A. (2017) Manifestations of Teacher Professional Agency in Realtion to Integration of ICT in Teaching

Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 3, pp. 500 - 514. http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2296

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Kūle L., Rajevska F. (2017) The Inclusion of Special Education Into Preschool and Elementary General Education Institutions in Latvia

Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 3, pp. 60 - 70, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2352

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Rajevska F., Reima K. (2017) Investing in Preschool Age Children - a Case Study of Vidzeme Region (Latvia)

Proceedings of the International Scientific Conference "SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.", May 26 - 27, 2017, Rēzekne, Latvia, Vol. 4, pp. 353 - 362, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol4.2247

Pilns teksts pieejams šeit

+ vairākaizvērt
Melbārde V., Ore M. (2017) Smart People: Region Process Analysis

9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Proceedings of Reports. Riga: University of Latvia, 2017, pp. 347 - 356

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Rozentāle S. - Algot galvas, nevis rokas

Žurnāla Dienas Bizness pielikums Biznesa Plāns/Vidzeme 18.05.2017., 18.lpp.

+ vairākaizvērt
Valtenbergs V., Brigsa S., Livina A., Vilka I. (2017) Scenarious of Local Government Intervention in Case of Market Failure. The Case of Latvia

9th International Scientific Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy”: Riga, Latvia, May 18-20, 2017. Proceedings of Reports. Riga: University of Latvia, 2017, pp. 655 - 666

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt