HESPI

 

"Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts” (turpmāk- HESPI) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013.g.) tiesību un saistību pārmantotāja, izveidota ar ViA Senāta 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.1.

HESPI mājaslapa

Misija

Veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut

 

Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

SSII

 

“Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts” (turpmāk- SSII) ir ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība. 

Pētījumu virzieni un kompetences

Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tehnoloģijas

Sociotehnisku sistēmu pieņemšanas un ilgtspējas modelēšana

Heterogēnas un sadalītas imitāciju modelēšanas tehnoloģijas

Imitāciju modelēšanas pielietojumi inženierzinātnēs un sociālā vidē

Elektroniskas apmācības rīki un VR/AR tehnoloģijas
 

Statistika

Zinātniski raksti SCOPUS un Web of Science: 6 uz 1PLE

Finansējums (kopējais/tūkstoši): 68.21 uz 1PLE gadā

Finansējums (pašu/procentos): 88.67 %

FP7 projekti:

* 2FP7-ICT -2009-5 IP projekts CHOReOS (2010-2014) “Large Scale Choreographies for the Future Internet”FP7-

* ICT-2011-7 IP projekts FUPOL (2011-2015) “Future Policy Modelling”