Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk"

2017. gada 30. novembrī un 1. decembrī

Vidzemes Augstskolā

Valmierā, Cēsu ielā 4

Skaties tiešraidē

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1997. gada 15. decembrī iekļauts starptautiskajā UNESCO programmā “Cilvēks un Biosfēra”. Dabas aizsardzības pārvalde un Vidzemes Augstskola aicina kopā atskatīties uz divdesmit darbības gados paveikto tādās jomās kā biosfēras rezervāta pārvaldība, monitorings, ainavu ekoloģiskā plāna ieviešana un biotopu apsaimniekošana, kā arī klausīties vieslekcijas par ekonomiskās attīstības iespējām aizsargājamās dabas teritorijās (P. Fredman, Zviedrija; T. Kokovkin, Igaunija) un sabiedrības iesaistīšanu dabas aizsardzībā (R. Biassone, Islande).

Konferencē aicināti piedalīties biosfēras rezervāta teritorijā darbojošos vai ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, zinātnisko un izglītības organizāciju, kā arī nevalstiskā sektora pārstāvjus un uzņēmējus.

Dienas otrajā pusē konferences dalībnieki aicināti piedalīties piecās tematiskās darba grupās un diskusiju veidā sniegt savus priekšlikumus turpmākai biosfēras rezervāta attīstībai.

Konferences otrajā dienā (1. decembrī) dalībnieki laipni aicināti piedalīties izziņas braucienā un izvēlēties vienu no diviem maršrutiem Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā: Sedas purva daba un cilvēki / Kultūras mantojuma iepazīšana: cilvēks, darbs un kultūra Naukšēnu pusē.

Dalību izziņas braucienos lūdzam pieteikt, aizpildot reģistrācijas anketu.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu.

Konference ir bezmaksas.

Izziņas braucienu maksa - 8 EUR.

Reģistrācija konferencei šeit.

Kontakti: hespi@va.lv

 

KONFERENCES PROGRAMMA

PROGRAMME, ENG

IZZIŅAS BRAUCIENU APRAKSTI

ViA Zinātniski praktiskā konference (2019)

ViA Zinātniski praktiskā konference plānota 2019. gada aprīlī

11. Studentu pētniecisko darbu konference 

Vidzemes Augstskolas 11. Studentu pētniecisko darbu konference notika 2017. gada 24. novembrī trijās sekcijās:

 

Komunikācija, pārvaldība, izglītība

Tūrisms un atpūta

Inženierzinātnes

 

Valmiera, Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4

 

KONFERENCES PROGRAMMA

 

Konferences mērķi - veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi, kā arī noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē ar teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Katrs konferences dalībnieks saņem sertifikātu par piedalīšanos ViA 11. Studentu pētniecisko darbu konferencē.

 

 

11. Studentu pētnieciskās konferences rakstu krājums

 

 

Kontaktinformācija:

ieva.gintere@va.lv

 

Nolikums

Pieteikums

Pārskats par iepriekšējo konferenču sekcijām un darbu tematiku pieejams šeit:

2015. gada konferences dienas kārtība

2016. gada konferences dienas kārtība

"Vidzemes Augstskolas 10. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-36-7.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 9. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-34-3.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 8. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-33-6  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 7. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-31-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 6. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-26-8.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 5. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-28-2.  Elektroniski apskatāms šeit.

"Vidzemes Augstskolas 4. Studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums" ISBN 978-9984-633-27-5.  Elektroniski apskatāms šeit.

 

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskie pasākumi

Pētniecisko diskusiju pēcpusdienas

Laipni aicināts piedalīties ikviens interesents! Pasākuma formāts draudzīgs un neformāls.

Tikšanās vieta: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, 114. telpa.

Zinātnieku nakts "Zinātne Latvijai"

2018. gada 28. septembrī

Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10

Tāpat kā visā Eiropā, arī Vidzemes Augstskolā 2017. gada 29. septembrī notika Zinātnieku nakts pasākumi “Zinātnes sasniegumi – ideju avots inovācijai”.

18:00-20:30 Diskusija par mediju lietotprasmi un vēstures izmantošanu propagandā

18:00 “Telefilma-Rīga” multiplikācijas filmas “Laimes lācis” analīze

19:45 īsfilma “Glabāt pastāvīgi” (filma veidota pēc Vidzemes Augstskolas iniciatīvas)

 

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

18:00-21:00 Izzinošas un radošas aktivitātes kopā ar VIBJO Sudraba ZIRG’s:

 • Iespēja pabūt “Arhimeda kabinetā”, “Einšteina stūrītī”, nogaršot “Ņūtona ābolu”
 • Noskatīties Dullā Didža video eksperimentus skolēniem
 • Piedalīties izzinošās spēlēs, kā arī izmēģināt veiksmi konkursos “Uzmini zinātnieku citātu” un “Paslēptā Zinātne bibliotēkā”

 

Tērbatas ielā 10

18:00-19:30 VIAnovācijas labirints

Aizraujošas sacensības orientēšanās labirintā ar radiofrekvences identifikāciju tehnoloģijas pielietojumu

Cēsu ielā 4

18:00-20:30 Diskusija par mediju lietotprasmi un vēstures izmantošanu propagandā

Vidzemes Augstskolas konferenču zālē (C129) notiks diskusija vidusskolēniem, studentiem un visiem interesentiem par to, kā un kāpēc viens un tas pats mediju saturs var tikt saprasts daudz un dažādos veidos. No vienas puses, to nosaka mūsu pieredze un uztveres mehānismi. No otras puses – kādas konkrētas faktu interpretācijas var būt apzināti vai neapzināti veidotas par labu specifiskām, nereti arī sabiedrībai nelabvēlīgām interesēm.

Zinātnieku nakts diskusija notiks divās daļās. Pirmajā skaidrosim mūsdienu mediju situāciju, kurā pārbaudītas, pierādāmas informācijas vietā tik atsaucīgi tiek uztverti dažādi “alternatīvi fakti”, viltus ziņas, veikli savirpinātas lētas sensācijas un reizēm pat neslēpti meli. Vai tikai personīgais slinkums, nevēlēšanās pārbaudīt un iedziļināties ir vienmēr pie vainas? Kopā ar Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem apmeklētājiem būs iespēja aplūkot šo problēmu no vairāku zinātnes disciplīnu perspektīvas un izprast, kādu lomu informācijas vidē spēlē dažādi personības un vides faktori. Tas viss tiks īstenots, atraktīvā un asprātīgā veidā analizējot studijas “Telefilma-Rīga” 1985. gadā veidoto multiplikācijas filmu “Laimes lācis” pēc A. Upīša stāsta “Sūnu ciema zēni” motīviem.

Diskusijas otrajā daļā, kas sāksies 19:45, tiks rādīta pēc Vidzemes Augstskolas iniciatīvas veidota īsfilma “Glabāt pastāvīgi”. Filmas sižets ir saistīts ar vēsturnieka, Vidzemes Augstskolas rektora Gata Krūmiņa pētījumu rezultātiem, kas krasi kontrastē ar plaši izplatīto mītu par PSRS investīcijām Baltijas valstīs, ko joprojām mēģina uzturēt Kremļa kontrolētie mediji. Pēc filmas notiks diskusija par to, kā ar mediju starpniecību pētniecības rezultātus var izmantot dažādu mītu dekonstrukcijā un sabiedrības izglītošanā.

No 2016. gada rudens Vidzemes Augstskola īsteno plašu un daudzveidīgu medijpratības veicināšanas pasākumu programmu, iesaistot partnerus Latvijā un ārvalstīs. Augstskola strādā ar studentiem, skolēniem, pedagogiem un citām sabiedrības grupām, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem kļūt par gudrākiem un prasmīgākiem mediju vides lietotājiem.

 

 

18:00-21:00 Cēsu ielā 4

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar VIBJO Sudraba ZIRG’s (jauniešu domubiedru grupu) piedāvās iepazīt slavenu zinātnieku sasniegumus un to attīstību gadsimtu gaitā. Skolēniem un ģimenēm ar bērniem būs pieejams Arhimeda kabinets (iekārtota telpa ar izstādes stendu un konkursu), Einšteina piemiņas stūrītis (izstādes stends ar interaktīvo konkursu), improvizētais Ņūtona ābeļdārzs ar radošām aktivitātēm, videomateriāls par Dullo Didzi (aizraujoši eksperimenti skolēniem) un konkurss “Uzmini zinātnieku citātu”.

 

 

18:00-19:30 Tērbatas ielā 10

Vidzemes Augstskolas Tērbatas ielas ēkas pagalmā tiks ierīkots inovācijas labirints harmoniskas personības attīstībai: personībām, kuru gara un kustību spēks ir vienlīdz stiprs. Kopš neatminamiem laikiem cilvēki pazīst labirintus un ar tiem saistītos izaicinājumus. VIA zinātnieku nakts ietvaros piedāvā inovatīvu aktivitāti harmoniskas personības attīstībai mūsdienu pasaulē – unikālu orientēšanās labirintu norobežotā teritorijā ar tajā izvietotiem kontrolpunktiem, kas jāatrod un jāapmeklē noteiktajā kārtībā, atbilstoši leģendai uz kartes.

Izmantotā tehnoloģija: radiofrekvences identifikācija (angļu: Radio Frequency Identification jeb RFID). Tā ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību, izmantojot ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

Lai viss noritētu godīgi un raiti, sacensību organizatoriem palīdzēs elektroniskā RFID reģistrācijas sistēma, kas automātiski noteiks un kontrolēs gan obligāto kontrolpunktu apmeklēšanas secību, gan uzdevuma veikšanai patērēto laiku. Uzreiz pēc distances pabeigšanas katrs dalībnieks saņem sava rezultāta izdruku.

 

Laipni aicināti visi interesenti!

Ieeja pasākumos - bez maksas.

 

Zinātnieku nakts Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā šeit.

Facebook pasākuma lapa šeit.

Zinātnieku nakts arhīvs

Starptautiskā tūrisma konference

Tūrisma konference “Pieredze, inovācijas un izaicinājumi tūrismā: globālo tendenču vietējie risinājumi” notika 2016. gada 21. oktobrī. Tajā tika aplūkotas tēmas, kas ir nozīmīgas Latvijas tūrisma un viesmīlības nozares nākotnes konkurētspējas veicināšanā, aktualizējot turpmākās desmitgades stratēģijas:

 • Vietu zīmolvedība un pasākumu vadība;
 • Gastronomijas tūrisms un mūsdienu garša Baltijas jūras reģionā;
 • Tendences, inovācijas un tehnoloģiskie risinājumi tūrismā.

Konferences organizatori:

Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamentu.

Sadarbības partneri:

Vidzemes Tūrisma asociācija un Vidzemes Plānošanas reģions.

  Ar savu pieredzi un aktuālajam tendencēm iepazīstināja trīs īpašie viesi:

  • Tēmu Moilanens (Teemu Moilanen) no Somijas - par publiskajiem pasākumiem galamērķu zīmolvedības stiprināšanā;
  • Jans Krags Jakobsens (Jan Krag Jacobsen) no Dānijas - par mūsdienu Skandināvu virtuves manifestu, ieviešanas pieredzi un zināšanu pārnesi Baltijas jūras reģionā;
  • Mario Seps (Mario Sepp) no Austrijas - par pakalpojuma dizainu tūrisma produktu veidošanā.

  Plašāka informācija par lektoriem pieejama šeit.

  Nākamā konference:

  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference "Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk" notiks 2017. gada 30. novembrī.

  ViA 8. konference – praktisks seminārs pedagogiem

  ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra Pedagogu konference - praktisks seminārs pedagogiem kļuva par nacionāla mēroga pedagogu konferenci 2015. gadā. 8. konference notika 2017. gada 27. oktobrī. Tās tēma “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā. Skola – atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē" ļāva pedagogiem gan labāk izprast sevi, gan noskaidrot dažādas metodes, kā izprast skolēnu. Tāpat konferencē bija iespēja uzzināt, ko vēlas darba devējs, iepazīties ar LUMINA Spark rīku līderības īpašību attīstīšanai, noskaidrot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes aktualitātes un problēmas.

   

   

  ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra 7. pedagogu konference - praktisks seminārs pedagogiem “Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā” 2016. gadā pulcēja ap 250 dalībnieku. Tās tēma bija „Skolotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetā”.

  ViA starptautiskās konferences 2010. un 2011. gadā

   

  2011. gads

  Virtuālā un papildinātā realitāte izglītībā (18. marts)

  Projekta "Vidzemes tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide" starptautiska konference

   

  ATLAS konference “Tūrisma un ainavas attiecību pretrunīgais raksturs” (21.-23. septembris)
  Starptautiska ikgadēja Tūrisma un brīvā laika izglītības asociācijas (ATLAS) konference 

   

  2010. gads
   

  Risinājumi ilgtspējīgas sociālekonomiskās stabilitātes un dabas aizsardzības mērķu līdzsvarošanai (19.-20. augusts)

  DAP ZBRA un Vidzemes Augstskolas 3. Starptautiskā zinātniskā konference