ALC-PBL rokasgrāmata (projekts NextGen)

Šis dokuments satur informāciju, kas palīdzēs precīzi saplānot klasiskos un intensīvos ALC (active learning classroom) - PBL (project based learning) kursus.

PBL ir mācību metode, kurā studenti iegūst zināšanas un prasmes iesaistoties reālistiskos un jēgpilnos projektos. Vidzemes Augstskolā atsevišķos studiju kursos šī metodoloģija tiek pielietota jau vairākus gadus. Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir veicināt vienotu pieeju Vidzemes Augstskolā ALC-PBL kursu ieviešanā. Dokumentā tiek piedāvāti divi ALC-PBL kursu plānošanas ietvari – klasiskais un intensīvais.


ALC-PBL kusu galvenais mērķis ir veicināt inovācijas un zināšanu pārnesi. Studenti caur šo pieeju iegūst reālu darba pieredzi sadarbībā ar reāliem uzņēmumiem, kā arī stiprina personīgās sadarbības spējas, orientāciju uz mērķi, un cita veida vērtīgu pieredzi, kuru nevar iegūt ikdienas mācību procesā. ALC-PBL kursu pienesums un vērtība ir: starpdisciplināri risinājumi, jaunas zināšanas un inovatīvi profesionāļi.
ALC-PBL kursu plānošana Vidzemes Augstskolā veicinās daudz ciešākas sadarbības saites ar industrijas pārstāvjiem un publiskā sektora partneriem (piemēram, nevalstiskā sektora pārstāvjiem), veicinot kopējo reģiona mērķi – radīt un veicināt inovācijas Vidzemes reģionā.

Roksgrāmata tapusi projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe, UIA03-250)  ietvaros.

nexten