EdTech konferences ziņojums 2020. gads

Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe, UIA03-250) ietvaros notika konference "Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā" ar mērķi pulcēt dažādu jomu vidējās un augstākās izglītības pedagogus, izglītības iestāžu vadītājus, pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus no visas Latvijas. Konference tika veltīta tēmai „Izglītības tehnoloģijas”.

Konference tika īstenota, lai sniegtu iespēju izglītības nozares pārstāvjiem papildināt savas zināšanas un gūt jaunu, praktisku pieredzi un idejas turpmākajam darbam.

Šajā dokumentā var aplūkot galvenās konferences aktivitātes un iepazīties ar konferences dalībnieku aptaujas rezultātiem.

nexten