foto

1. SOLIS

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS kādā no piecām maģistrantūras programmām: no 1.jūlija līdz 18.augustam, līdz plkst.14:00, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazinieties ar Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupu: T.: 26182255; E: uznemsana[at]va.lv

Dokumentu reģistrācija maksa – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti

2. SOLIS

 

Iestājpārbaudījumi papilduzņemšanā:

“Biznesa vides vadība” 22.augusts, plkst.13:00 (iestājpārbaudījums reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs).

“Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” 22.augusts,  no plkst.10:00 (pārrunas).

“Kiberdrošības inženierija” 22.augusts,  no plkst.10:00 (pārrunas).

“Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai” 22.augusts,  no plkst.10:00 (pārrunas).

“Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” nav paredzēts.

 

Par iestājpārbaudījumu norisi informācija tiks izsūtīta.

3. SOLIS

Rezultātu saņemšana:

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un aizpildītajām pašfinansētajām studiju vietām rezultāti būs pieejami līdz 24.augustam reflektanta profilā sistēmā DreamApply.

 

Studiju līgumu slēgšana:

Studiju līgumu slēgšana klātienē: no 24. līdz 25.augustam (plkst. 10:00 – 13:00); no 28. līdz 30.augustam (plkst. 10:00 – 13:00), Vidzemes Augstskolā, Tērbatas ielā 10, C218.

Uzņemšanas noteikumus pamatstudiju un maģistra studiju programmās 2023./2024.akad.g. iespējams apskatīt šeit.

 

 

 

 

Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma, angļu valodā);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu;
  • Kā arī dokumenti, kas noteikti uzņemšanas noteikumiem, atbilstoši katras studiju programmas prasībām.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, kuras tiek īstenotas angļu valodā:

  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. (Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams);
  • Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.

*Ja reflektantam nav angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments, ViA piedāvā iespēju angļu valodas pārbaudījumu kārtot kopā ar iestājpārbaudījumu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

ViA Studiju administrēšanas grupa:

Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets

T.: 26182255

E: uznemsana[at]va.lv