ABSOLVENTU CEĻAMAIZE 2021

18.jūnijā mēs aizvadījām gada skaistāko notikumu - Lielo izlaidumu! Pirms diplomu saņemšanas, absolventi brīvā un draudzīgā gaistonē tikās ar docētājiem un sava virziena vadītājiem! 'Ceļamaize', kā mēs to dēvējam - ir brīdis, kad ikviens absolvents var pateikt Paldies par atbalstu, stingru vārdu un kopā aizvadītajiem studiju gadiem Vidzemes Augstskolā, kā arī saņemt ceļavārdus turpmākajām gaitām no pasniedzējiem.

Skaistākos mirkļus no 'Ceļamaizes' uzņēma Dāvis Zvejnieks.