Mediju profesionāļu dialogu cikls par migrācijas un trešo valstu pilsoņu atspoguļojumu medijos (Ventspilī un Cēsīs)

q

ViA Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena docētāji Ventspilī un Cēsīs īstenoja dialogu ciklu ar masu mediju žurnālistiem un redaktoriem par ētikas jautājumiem, kas saistīti ar migrācijas procesu un trešo valstu pilsoņu atspoguļojumu mediju saturā.