Projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" pieredzes apmaiņas brauciens Vācijā

1

Projekta partneru pārstāvji aprīlī devās apmācību braucienā uz Vācijas raidsabiedrības “Deutsche Welle” paspārnē esošo “DW Akademie” Bonnā, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi dažādu sabiedrības grupu uzrunāšanā un pilsonisko vērtību popularizēšanā.