Projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" partneru tikšanās

Projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā" partneru tikšanās Valmieras pilsētas pārstāvniecībā Rīgā.